Koncert jubileuszowy

„Nic dwa razy się nie zdarza (…)”.
Muzyka wykonywana na żywo nigdy nie będzie identycznie powtórzona, taki jej urok. W pamięci odbiorców może jednak pozostać na bardzo długo.
 
Koncert jubileuszowy zostanie w nas na długi czas - nie tylko wykonywane utwory, ale również emocje i chwile wzruszeń, które towarzyszyły podziękowaniom i podsumowaniu 35-letniej działalności zespołu.
 
Jubileuszowy wieczór to zasługa bardzo wielu osób.
Nie byłoby tego wydarzenia, gdy nie Pani Alicja Mossakowska – to Ona stworzyła Chór 35 lat temu. Dzięki Jej wieloletniemu zaangażowaniu, to dzieło może być dziś kontynuowane przez Piotra Duchalskiego.
Dziękujemy Pani Alicji za wieloletnią pracę, zaangażowanie i pasję, którą nam przekazywała przez te wszystkie lata.
 
Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy za objęcie koncertu swoim patronatem. Cieszymy się z obecności na koncercie Pani Renaty Kozłowskiej – zastępcy Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 
Współorganizatorem tego wydarzenia był Społeczny Dom Kultury WSM. Dziękujemy za możliwość koncertowania w tym wspaniałym miejscu. Podziękowania składamy na ręce Pani Barbary Różewskiej – prezeski Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podziękowania kierujemy również do Pana Pawła Świętoreckiego – dyrektora Społecznego Domu Kultury WSM za współpracę i wszelką pomoc.
 
Do koncertu należy się przygotować. Nasze stałe miejsce to Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie. Dziękujemy Pani Dyrektor Magdalenie Rupniewskiej za owocną, wieloletnią współpracę.
Było nam miło gościć Nauczycieli i Pracowników szkoły – zarówno obecnie pracujących, emerytowanych i tych, którzy pracowali w szkole w ostatnich latach.
Cieszymy się z licznej obecności Rodziców, Uczniów i Absolwentów tejże szkoły.
 
Dziękujemy Panu Tomaszowi Doroszowi. Klub Tańca Feeling towarzyszy nam od lat podczas ważnych wydarzeń.
 
Ogromnie cieszymy się z przyjęcia naszego zaproszenia przez tak wielu z Państwa. Nikt z nas nie spodziewał się tak licznej publiczności.
Zaproszonym Gościom, Społeczności szkolnej SP 92, Urzędowi Dzielnicy Żoliborz, Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Społecznemu Domowi Kultury WSM, Mieszkańcom Dzielnicy Żoliborz, Dawnym Chórzystkom, które zgodziły się zaśpiewać razem z nami, naszym Rodzinom, Przyjaciołom, Znajomym, Sympatykom naszego chóru ogromnie dziękujemy za ten wspólny wieczór!
 
Liczymy, że spotkamy się ponownie w równie świetnym gronie.
 
 
Fot.: Tomasz Kopania