Osiągnięcia artystyczne i koncerty

Chór "Wiwat" brał udział w wielu festiwalach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim zdobywając wysokie wyróżnienia przyznawane przez Polski Związek Chórów i Orkiestr oraz Ministra Edukacji Narodowej. W swoim dorobku posiada 28 Pucharów i 5 "Kamertonów".

Do sukcesów artystycznych Chóru należy zaliczyć wiele odbytych zagranicznych tourne koncertowych, za które uzyskiwał bardzo dobre recenzje w prasie lokalnej i pochwały przekazywane na ręce władz polskich za propagowanie kultury polskiej. Chór koncertował na Kubie oraz wielokrotnie: w Niemczech, Danii, Włoszech, Rosji, Francji, na Litwie, Łotwie, trzykrotnie w Izraelu i dwukrotnie w Chinach.

Dla utrzymania wysokiego poziomu artystycznego Chór zgłasza swoje uczestnictwo do występów na międzynarodowych festiwalach Zespołów chóralnych:
- w 1996 roku wziął udział w III Festiwalu Międzynarodowych Chórów Młodzieżowych w Veldhoven w Holandii, gdzie wśród licznej obsady międzynarodowej zajął I miejsce. Sukces ten powtórzył w 1998 roku i w 2001roku uzyskując ponownie wysoką lokatę wśród uczestników tego Festiwalu,

- w 1998 roku został wytypowany przez Ministerstwo Kultury na koncerty „Voices of the World” organizowane pod auspicjami UNICEF w Rzymie i Watykanie,

- wielokrotnie Chór uczestniczył w Festiwalu – Erotreff Musik organizowanym w miastach południowych Niemiec. Dzięki kilkakrotnym występom na tym Festiwalu dziewczęta poznały takie miasta jak: Rastatt, Weinheim, Ulm, Mainhaim, Freiburg, Karsruhe,

- w 2002 roku na zaproszenie Ambasadora Chin w Warszawie Chór „Wiwat” wyjechał do Pekinu na VI Międzynarodowy Festiwal Chórów gdzie zajął II miejsce w licznej obsadzie międzynarodowej i I miejsce za najlepszą interpretację chińskiego utworu,

- w 2004 roku Chór został powtórnie zaproszony przez organizatorów Festiwalu tym razem organizowanego w Wuxi k. Shanghaju. Chór Wiwat był reprezentowany przez młodszy skład dziewcząt. Nie obniżyło to w sposób istotny poziomu artystycznego Zespołu. Dziewczęta uzyskały III miejsce i również I miejsce za interpretację utworu chińskiego (innego niż śpiewany na poprzednim festiwalu). Na pamiątkę z tych wyjazdów pozostały piękne kryształowe puchary wręczone przez organizatorów chińskich. Liczne kontakty z chórami zagranicznymi pozwoliły na zorganizowanie wielu tournee koncertowych. Do pamiętnych wyjazdów należy wymienić następujące:

- w listopadzie 1997roku i 2001 roku Chór przebywał w Wilnie gdzie wystąpił z koncertami dla tamtejszej Polonii uzyskując bardzo pochlebne recenzje,

- w tym samym 2001 roku odbył tournee po południowym wybrzeżu Francji występując z koncertami w Nicei, Cannes oraz na terenie Monaco,

- w 2005 roku w maju koncertował w Londynie na zaproszenia burmistrza Ealingu, a w grudniu w tym samym roku koncertował w Bremen i Hamburgu prezentując program kolędowy.

- w maju/czerwcu 2006 roku występował po raz trzeci w Izraelu dając 7 koncertów w różnych częściach tego kraju; w Polsce Chór wielokrotnie zapraszany był przez Ambasadę Izraela do uświetniania uroczystości nadania medali „Sprawiedliwi wśród narodów świata” wykonując pieśni w języku hebrajskim. Jako ważny element dorobku artystycznego Chóru uznać należy kilkakrotne występy w I programie Polskiego Radia , między innymi w programie Janiny Jankowskiej - Ambasadorzy Kultury Polskiej”, nagranie w studio Polskiego Radia kasety pt. „Od Gaude Mater po Beatelsów”, a w 2003 roku płyty z polskimi kolędami współczesnymi. Oprócz tradycyjnych koncertów Chór „Wiwat” do swojego repertuaru włączył inscenizowane widowiska muzyczne takie jak:

„Zaśpiewajmy Jezusowi dziś” – wieczór kolędowy,
„Pasja – historia Męki Pańskiej” – misterium wielkanocne,
„Jedzie, jedzie na kasztance” – widowisko patriotyczne wykonywane z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości Polski.

 

- grudzień 2010 rok - koncert świąteczny - Ratusz Bielany - Warszawa 

- listopad 2011 rok - Muzyka górą - Edukacyjny poranek dla dzieci - Bielańska scena kameralna MTM w Warszawie 

- styczeń 2012 rok - koncert świąteczny "GLORIA IN EXCELSIS - ŚPIEWAJMY PANU" - kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie

- marzec 2012 rok - inscenizacja słowno muzyczna "PIEŚŃ O ZBAWICIELU" - kościół pw. Św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie 

- marzec 2012 rok - inscenizacja słowno muzyczna "PIEŚŃ O ZBAWICIELU" - kościół pw. Św. Zygmunta w Warszawie 

- marzec 2013 - inscenizacja słowno muzyczna "PIEŚŃ O ZBAWICIELU" - kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego i Alberta Chmielowskiego w Warszawie

- marzec 2013 - inscenizacja słowno muzyczna "PIEŚŃ O ZBAWICIELU" - Bazylika katedralna pw. Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika w Warszawie

- marzec 2013 - inscenizacja słowno muzyczna "PIEŚŃ O ZBAWICIELU" - kościół pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie 

- marzec 2014 rok - inscenizacja słowno muzyczna "PIEŚŃ O ZBAWICIELU" - kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie 

- maj 2014 rok - koncert papieski - kościół pw. Zesłania Ducha Świętego w Warszawie 

- maj 2014 rok - koncert papieski - kościół pw. Św. Augustyna w Warszawie 

- czerwiec 2014 rok - koncert papieski - kościół pw. Św. Jana Kantego w Warszawie 

- październik 2014 rok - koncert papieski - kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie

- listopad 2014 rok - koncert partiotyczny "ZAWSZE NIEPODLEGŁA W PIOSENCE" - kościół pw. Św. Zygmunta w Warszawie 

- marzec 2015 rok - inscenizacja słowno muzyczna "PIEŚŃ O ZBAWICIELU" - kościół pw. Św. Jana Kantego w Warszawie 

- maj 2015 rok - wspólny koncert razem z Chórem Megiddo z Izraela - kościół pw. Św. Jana Kantego w Warszawie 

- czerwiec 2015 rok - koncert z okazji 44-rocznicy powstania parku "Sady Żoliborskie" - pawilon kulturalny w Warszawie 

- marzec 2016 rok - inscenizacja słowno muzyczna "PIEŚŃ O ZBAWICIELU" - kościół pw. Św. Augustyna w Warszawie 

- czerwiec 2016 rok - koncert wiosenny - park Sady Żoliborskie w Warszawie 

- czerwiec 2016 rok - koncert papieski - kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie 

- czerwiec 2016 rok - koncert plenerowy "URODZINY ALINY-DZIEWCZYNY Z DZBANEM" - park im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 

- wrzesień 2016 rok - koncert warszawski - kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie

- grudzień 2016 rok - koncert świąteczny przed Urzędem Dzielnicy Żoliborz 

- grudzień 2016 rok - koncert świąteczny - kościół pw. Św. Jana Kantego w Warszawie 

- styczeń 2017 rok - wspólny koncert razem z Chórem Kanon z Cewlina - kościół pw. Św. Jana Kantego w Warszawie 

- styczeń 2017 rok - koncert świąteczny - kościół pw. Św. Augustyna w Warszawie 

- styczeń 2017 rok - koncert świąteczny - kościół pw. Św. Zygmunta w Warszawie 

- marzec 2017 rok - inscenizacja słowno muzyczna "PIEŚŃ O ZBAWICIELU" - kościół pw. Św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

- kwiecień 2017 rok - inscenizacja słowno muzyczna "PIEŚŃ O ZBAWICIELU" - kościół pw. Św. Zygmunta w Warszawie

- marzec 2018 rok - koncert pasyjny "PIEŚŃ O ZBAWICIELU" - kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie

- wrzesień 2018 rok - koncert "Z NIELUDZKIEJ ZIEMI DO NIEPODLEGŁEJ SZLI" - UKSW Warszawa

- listopad 2018 rok - koncert z okazji 30-lecia istnienia Chóru Wiwat - UKSW Warszawa

- listopad 2018 rok - koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości - kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie

- listopad 2018 rok - koncert "OD CHRZTU DO NIEPODLEGŁOŚCI" - kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Rębowie 

- kwiecień 2019 rok - Pasja "PIEŚŃ O ZBAWICIELU" - kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Rębowie 

- czerwiec 2019 rok - koncert razem z Northwest Girl Choir z Seattle - kościół pw. Św. Jana Apostoła w Warszawie 

- październik 2019 rok - koncert papieski - "Proszę Was, bądźcie ze mną" - kościół pw. Jana Chrzciciela w Rębowie 

- październik 2019 rok - muzyczno-poetyckie spotkanie z Niepodległą - UKSW Warszawa 

- październik 2021 rok - koncert patriotyczny "ZAWSZE NIEPODLEGŁA" - UKSW Warszawa

- styczeń 2022 rok - koncert świąteczny w kościele pw. Św. Jana Kantego w Warszawie 

- kwiecień 2022 rok - koncert pasyjny w kościele pw. Św. Jana Kantego w Warszawie 

- kwiecień 2022 rok - koncert pasyjny w Bazylice pw. Świętego Krzyża w Warszawie

- maj 2022 rok - koncert "WIOSNA, WIOSNA MIŁA" - SP nr 92 w Warszawie 

- czerwiec 2022 rok - koncert z okazji pożegnania Absolwentów SP nr 92 w Warszawie 

- wrzesień 2022 rok - koncert z okazji 100-lecia WSM oraz 60-lecia Osiedla Zatrasie w Warszawie 

- listopad 2022 rok - koncert patriotyczny "ZAWSZE NIEPODLEGŁA" w kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Warszawie 

- listopad 2022 rok - widowisko słowno-muzyczne "PIEŚŃ O NIEPODLEGŁEJ" - UKSW Warszawa

- grudzień 2022 rok - koncert kolęd i pastorałek - spotkanie świąteczne WSM Osiedla Zatrasie - Warszawa

- grudzień 2022 rok - koncert kolęd i pastorałek - SP 92 w Warszawie

- styczeń 2023 rok - koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. bł. Ignacego Kłopotowskiego w Otwocku

- marzec 2023 rok - koncert pasyjny w kościele pw. Św. Katarzyny w Warszawie

- marzec 2023 rok - koncert pasyjny w kościele pw. Św. Małgorzaty w Kiernozi

- kwiecień 2023 rok - Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika w Kozienicach

- maj 2023 rok - koncert wiosenny - SP 92 w Warszawie 

- czerwiec 2023 rok - koncert z okazji pożegnania Absolwentów SP nr 92 w Warszawie 

- wrzesień 2023 rok - ślub Natalii i Michała - kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie (Las Bielański)

- listopad 2023 rok - koncert pieśni patriotycznych w kościele pw. Św. Józefa w Pruszkowie

- grudzień 2023 rok - koncert kolęd i pastorałek - "Świąteczny fort" w Forcie Sokolnickiego w Warszawie

- grudzień 2023 rok - koncert kolęd i pastorałek - spotkanie świąteczne WSM Osiedla Zatrasie - Warszawa

- styczeń 2024 rok - koncert jubileuszowy "Dziękuje za muzykę" - Społeczny Dom Kultury WSM w Warszawie 

- marzec 2024 rok - koncert pasyjny w Sanktuarium Św. Faustyny w Warszawie

- marzec 2024 rok - koncert pasyjny w kościele pw. bł. Ignacego Kłopotowskiego w Otwocku