Mazowiecki Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej 2012 w Dobrym Miejscu - Wręczanie nagród