Zdjęcia ze wspólnego koncertu z Chórem Kanon z Cewlina